Várjuk kérdését, véleményét.

  1. Ha kérdése van, esetleg véleménye van az oldalon talált információkkal kapcsolatban, az alábbi űrlap segítségével lehetősége nyílik felvenni velünk a kapcsolatot.
Kapcsolat velünk
Mai IGE
Háromszintű támadás (1)

„… mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré.” (Máté 4:3)

A Biblia azt mondja: „… elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög” (Máté 4:1). Úgy tűnik, ez Isten szabvány munkamódszere. Miért? Mert ő jó hadvezér; mielőtt csatába küldene, kiképzőtáborba visz. Képzeld csak el: hajnalban kelsz, hosszú kilométereket futsz nehéz felszereléssel, hason csúszol szögesdrótok alatt, miközben golyók süvítenek fejed felett, és olyan felettesek parancsának engedelmeskedsz, akiket nem ismersz és talán nem is kedvelsz. Ha azonban kiállod a próbát, méltóvá válsz az egyenruhára. Szolgálata kezdetén Isten olyan helyzetbe vitte Fiát, ahol a támadás három szintjével kellett szembenéznie. Te is szembesülni fogsz velük.

Nézzük meg most az elsőt:
A kenyérkérdés támadása. Szüksége volt Jézusnak kenyérre? Igen, hiszen már negyven napja semmit sem evett. Ő azonban tudta, hogy legnagyobb szüksége nem a fizikai táplálék, hanem a lelki élelem. Ezért azt mondta a sátánnak: „Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik” (Máté 4:4). Csak akkor tudod a lelki dolgokat első helyre tenni az életedben, ha meg vagy győződve arról, hogy Isten gondoskodni fog anyagi szükségleteidről. Amíg nem él benned ez a meggyőződés, azt fogod gondolni, hogy neked kell gondoskodnod magadról. Így félelemben fogsz járni és nem hitben. Pedig Isten nem ilyen életet szánt neked. „… keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek” (Máté 6:33). Amikor aggódsz, nem bízol Istenben. Ha bízol Istenben, nem kell aggódnod. A döntés a tiéd.

 

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen:
Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.
Ma 2014. augusztus 21, csütörtök - Sámuel, Hajna napja van. Holnap Menyhért, Mirjam napja lesz.
A Faith Comes By Hearing (FCBH – A Hit Hallásból Van), a világ legnagyobb interneten is elérhető hangzóbiblia-gyűjteménye. Angol nyelvű oldalukon 715 különböző nyelven vagy nyelvjárásban tölthető le a Biblia. Egyes hanganyagok mellé a szöveg is felkerült, így nem csak hallgatni, de egyszerre olvasni is lehet azt. Az oldalon lévő lejátszó segítségével magyarul is hallgathatja a Szentírást.

Baptista misszió Székesfehérváron

Az első hiradás Meyer Henriktől származik, aki a magyarországi baptista misszió egyik legkiemelkedőbb egyénisége volt a 19. század második felében. Az ő naplójából értesülünk arról, hogy egy Spiesz Fülöp nevü baptista atyafi élt 1874-1878 között Székesfehérváron, ahol bibliaterjesztőként dolgozott. Spiesz testvér 29 éves volt, amikor Dobrudzsában (Románia) az első romániai gyülekezetben, Catalui-ban az akkor 26 éves feleségével együtt 1872. áprilisában bemerítkezett.

1874. karácsonyára Pestre utaztak és részt vettek azon a nevezetes ünnepi istentiszteleten, amelyet két nappal később Meyer Henrik első budapesti bemerítése követett. Meyer naplójában ez áll: "Spiesz Fülöp testvér és neje Székesfehérvárról vendégként közöttünk voltak. Karácsonyi iskolai ünnepély, 65 gyermekkel, délután háromkor." Meyer és Spiesz között a kapcsolat még évtizedek múlva is fennállott, amiről az 1893. június 2-án és 1878. március 1-én keltezett levelek is beszélnek. Később Spiesz elhagyja a várost, valószínűleg azért, mert a Brit és Külföldi Biblia-társulat, amelynek alkalmazásában volt, más vidékre irányította. Egy másik székesfehérvári polgár, névszerint Arany György gépészkovács mester bemerítéséről is tudomásunk van.

Arany 1878. június 9-én merítkezett be Budapesten, 40 éves korában. Ő valószínüleg idővel a fövárosba költözött, mert tíz évvel később, 1888-ban a budapesti gyülekezetben egy Arany Mária nevü vasárnapi iskolás is bemerítkezett. Több mint valószínűü, hogy ez a leány nem névrokona, hanem saját leánya volt Arany Györgynek. Rajtuk kívül már csak egy személyről tudunk, Zeisslerné Muslai Teréz székesfehérvári asszonyról, aki 1890. október 19-én merítkezett be, 48 éves korában Budapesten, Meyer Henrik által. Ezzel a feljegyzéssel azután megszakad a székesfehérvári misszió kezdeti szakaszának krónikája. Lehet, hogy nem az események, hanem inkább a fellelhető adatok hiánya miatt.

Bretz Emil szolgálata, a misszió kezdeti időszaka (1931-41.)
A székesfehérvári baptista misszió 1926-ban indúlt el ténylegesen. Egy Sopronban megtért, osztrák származású asszony, Buzolich Ferencné költözött Székesfehérvárra. Buzolichné egy itteni fakereskedés üzletvezetője volt. Iszákos férjét szeliden és bölcsen kormányozta, úgyannyira, hogy 1930-ban Bretz Emil személyében már igehirdetőt is hívhatott házához. Nem beszélt egészen jól magyarul, de annál nagyobb buzgósággal igyekezett a benne lévő reménységről másoknak vallást tenni. Lakásán tartották az összejöveteleket, ahol vasárnaponként öten-hatan is összejöttek.

Bretz Emil 1930. őszén, svájci tanulmányútjáról hazatérve több helyen megfordult az országban, szolgálati területet keresve, végül Székesfehérvárra esett a választása. Erről így ír egy misszós beszámolójában: "A nagy Dunántúl közepén terül el az ősi koronázó város, Székesfehérvár. 1931-ben megtekintettem e nagy várost, s egyszercsak olyan ellenálhatatlan vágyat éreztem szívemben a lelki vakságban élő lelkek megmentéséhez, hogy még aznap kibéreltem egy kis szobát és azt berendeztem két paddal és egy székkel. Ezt a szobát Isten segitségével megnyitottam. Az imaterem megnyitásakor hárman voltunk, egy ladányi nővér és az egyedüli fehérvári lakos Buzolich Ferencné tv., aki éveken át - ahol megfordult - buzgó bizonyságtevője volt az Úrnak, és alulírott (vagyis Bretz Emil). Természetesen nagyon lehangolt bennünket, hogy senki sem jött el az evangélium hallgatására, sőt az újságok még ki is vicceltek bennünket. Később már mint veszedelmes ellenségre tekintettek ránk, akik ellen védekezni kell. A missziót azonban nagy buzgalommal megkezdtük..." Bretz Emilnek a gyülekezetplántáló misszió mellett lehetősége nyílt arra, hogy börtönmissziót is végezzen.

A rendőrségtől külön engedélyt kapott, hogy a megtévedt lelkek között munkálkodjon. Különösen az öngyilkosokra, illetőleg a halálból megmentettekre igyekezett hatással lenni. Éveken át folytatta ezt a missziói munkát, amit a rendőrség is elismeréssel nyugtázott. Ez a szolgálata később segítségére lett a kocsimisszióban.

Fel